Εκπαιδευτικά Ιδρύματα

Όνομα Τηλέφωνο
1ο Νηπιαγωγείο Πόλη Καλύμνου (0030) 22430 28090
2ο Νηπιαγωγείο Καλύμνου (0030) 22430 22470
3ο Νηπιαγωγείο Πόλη Καλύμνου (0030) 22430 29881
4ο Νηπιαγωγείο Πόλη Καλύμνου (0030) 22430 24348
5ο Νηπιαγωγείο Πόλη Καλύμνου (0030) 22430 28138
6ο Νηπιαγωγείο Πόλη Καλύμνου (0030) 22430 24348
7ο Νηπιαγωγείο Πόλη Καλύμνου (0030) 22430 50844
1ο Νηπιαγωγείο Χώρα Καλύμνου (0030) 22430 28927
3ο Δημοτικό Σχολείο Καλύμνου (0030) 22430 29567
4ο Δημοτικό Σχολείο Καλύμνου (0030) 22430 28076
Δημοτικό Σχολείο Τελένδου (0030) 22430 47995
1ο Διευρυμένου Ωραρίου Δημ. Σχ. Πόλη Καλύμνο (0030) 22430 29190
2ο Διευρυμένου Ωραρίου Δημ. Σχ. Πόλη Καλύμνου (0030) 22430 28131
5ο Διευρυμένου Ωραρίου Δημ. Σχ. Πόλη Καλύμνου (0030) 22430 29675
Διευρυμένου Ωραρίου Δημ. Σχ. Πανόρμου (0030) 22430 47295
Δημοτικό Σχολείο Βαθύ Κάλυμνος (0030) 22430 31235
Δημοτικό Σχολείο Άργους Κάλυμνος (0030) 22430 47115
Διευρυμένου Ωραρίου Δημ. Σχ. Λειψών (0030) 22470 41231
Δημοτικό Σχολείο Ψέριμου (0030) 22430 29155
1ο Γυμνάσιο Καλύμνου (0030) 22430 29870
2ο Γυμνάσιο Καλύμνου (0030) 22430 29078
3ο Γυμνάσιο Καλύμνου (0030) 22430 29717
Εσπερινό Γυμνάσιο Καλύμνου (0030) 22430 29078
1ο Λύκειο Καλύμνου (0030) 22430 28992
2ο Λύκειο Καλύμνου (0030) 22430 22625