Δημόσιες & Δημοτικές Υπηρεσίες

 
Όνομα Τηλέφωνο
Δ.Ε.Η. Καλύμνου (0030) 22430 59521
Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Καλύμνου (0030) 22430 59511, (0030) 22430 51174
ΔΟΥ Καλύμνου (0030) 22430 28988
ΕΛΤΑ Καλύμνου (0030) 22430 28340
ΚΕΠ Καλύμνου (0030) 22430 29767
ΟΑΕΔ Καλύμνου (0030) 22430 51614
Οίκος Ναύτου Καλύμνου (0030) 22430 29685
Πυροσβεστική Καλύμνου (0030) 22430 22222
Ύδρευση Καλύμνου – ΔΕΥΑΚ (0030) 22430 59516